Werkvormen: extra informatie

Ademtherapie
Een goede ademhaling is va levensbelang voor het goed functioneren van het lichaam. Alle cellen in het lichaam hebben zuurstof nodig en willen koolzuur kwijt via de ademhaling. van Door blokkades (stress, trauma e ander lichamelijk en psychisch letsel) ontstaan er juist veranderingen in de ademhaling. Vaak wordt de ademhaling daardoor oppervlakkiger. De opname van zuurstof vermindert waardoor de gezondheid wordt ondermijnd. Met ademtherapie word je bewust van je ademhaling, krijg je technieken aangereikt om die te verbeteren en ga je kijken naar de symbolische betekenis van jouw ademhaling. Zo kun je processen in beweging zetten en ondersteunen; een diepe buikademhaling werkt bijvoorbeeld bevrijdend. Deze diepe ademhaling kun je bijvoorbeeld goed gebruiken als je aan de slag gaat met het thema 'meer ruimte innemen'.
Een gezonde ademhaling werkt helend en is van groot belang voor het bevorderen van de algehele gezondheid.


Creatieve therapie
Soms kun je niet in woorden uitdrukken wat er van binnen speelt. Met deze therapievorm maak je je eigen beeldtaal. In het materiaal druk je jezelf uit. Daarna breng je veranderingen aan die nodig zijn om te helen en te groeien. Je maakt als het ware een meebewegende vorm van jouw (ziekte)proces. 

Energetisch werk
Alles in het universum bestaat uit energie waar wij deel van uitmaken en een wisselwerking mee hebben. In het werken met energieën is deze wisselwerking belangrijk. Een gezond energieveld stroomt goed door. Door stress en andere klachten kan de energie geblokkeerd raken. Het doel van deze therapie is het opheffen van blokkades om zo de doorstroming in je energieveld te bevorderen. Dit kan door visualisatie- oefeningen, zachte aanraking van het lichaam, het energetisch verwijderen van lading en het vullen met positieve energie. De energetische lading werkt in alle delen door, positief en negatief.

Lichaamsgerichte therapie 

Ons lichamelijk welzijn is belangrijk voor ons gehele gevoel van welzijn. 'Niet lekker in je vel zitten' geeft dat eigenlijk al mooi aan. Ons lichaam laat na verloop van tijd symptomen zien; het  resoneert altijd mee met de rest van ons 'zijn'. Door met het fysieke lichaam en de lichamelijk energetische lading te werken kun je het emotionele, spirituele en mentale deel beïnvloeden en veranderen. Zo kun je niet verwerkte en vastgezette emoties in beweging krijgen en uiten (ontladen). In sessies maak ik gebruik van lichaamsgerichte oefeningen, lichaamsbewustzijn en van de verbindende kracht van de ademhaling. 
Lichaamsgerichte therapie brengt heling en stimuleert het zelfhelend vermogen van het lichaam.

NeuroLinguistischProgrammeren (NLP)

Dit is bewustwording van taalgebruik en de daarmee samenhangende energie die dat geeft. Het is belangrijk door middel van taal inzicht te krijgen in wat er werkelijk speelt aan emoties, gevoelens en behoeften. Je leert communiceren op een positieve, vruchtbare manier.

Reflectie
Tijdens het hele proces word je uitgenodigd om in de spiegel te kijken en de uitdagingen aan te gaan die op je pad liggen. Je neemt hierdoor verantwoordelijkheid voor je eigen proces. Door in de spiegel te kijken krijg je meer inzicht in je gedachtenprocessen en –patronen en de emoties die dat oproept. 
Door niet te oordelen over jezelf ontstaat er meer ruimte voor reflectie.

Regressie- en reïncarnatietherapie
Dit is een therapievorm waarin je terug gaat in de tijd om onverwerkte stukken (trauma's) te helen. Door deze therapie verkrijg je inzicht in bepaalde patronen en levensthema’s en kun je de bijbehorende emoties ontladen. De onverwerkte stukken kunnen in het huidige of in vorige levens liggen. Het is niet van belang om in reïncarnatie te geloven. Je kunt dat wat er naar boven komt interpreteren als een symbolische beeldtaal. Het gaat om het oproepen van belangrijke informatie door middel van beelden, geluiden of gevoelens over gebeurtenissen waarin trauma's of andere blokkades zijn ontstaan. Door deze ervaringen opnieuw te beleven kun je de emoties verwerken, inzicht krijgen en problemen in je huidige leven oplossen.

Voice Dialogue 

In onze persoonlijkheid kunnen we meerdere delen ervaren met ieder een eigen overtuiging. Je spreekt dan van deelpersoonlijkheden. Deze beïnvloeden ons gedrag en gemoedstoestand. In het dagelijkse leven komen vaak dezelfde delen aan het woord. Andere delen zijn niet of nauwelijks te horen maar zijn op de achtergrond wel van invloed op ons algehele gevoel van welzijn. In voice dialogue worden de verschillende delen uitgenodigd om zich te uiten. Je gaat als het ware in gesprek met de stemmen in jezelf. Door de dialoog en het ontladen van de bijbehorende energie kom je tot inzicht en begrip. Er komt  meer rust in je hoofd, het geeft meer bewustzijn en mogelijkheid om te veranderen. 

Body Dialogue
De werkmethode is dezelfde als bij voice dialogue. We gaan in gesprek met ons lichaam, onze lichaamsdelen of het lichaamsgevoel van dat moment.
Ook hier worden de verschillende delen uitgenodigd om zich te uiten. Naast de verbale dialoog maken we gebruik van de bewegingsimpulsen van het lichaam zelf, in de vorm van dans en/of beweging. Je krijgt meer inzicht in oorzaak en gevolg van ziekten. Ons lichaam bezit een rijke schat aan informatie en kennis die ons kan helpen om onszelf te helen en genezen.